Den lokale afdeling af Danmarks civile Hundeførerforening

Dyrlæge Center Vest
Giver 10% rabat på alle honorarer, dvs. konsultationer, operationer, ørerensning, vaccination mv.
til medlemmer i DCH Ringkøbing.
(Der gives ikke rabat på udleveret medicin og butiksvarer.)
”Husk at gøre opmærksom på dit medlemskab, så rabatten kan trækkes fra din regning”

Gratis tandtjek
Mange hunde har problemer med tænderne. Det er en god ide at få hundens tænder undersøgt regelmæssigt.
Bestil tid til tandeftersyn, det koster ikke noget, at få hundens tænder tjekket.
(Eventuelle påkrævede behandlinger er ikke inkluderet i det gratis tandtjek.)